Termeni si Conditii

1.Acceptare “Termeni si conditii”

1.1 Incheierea de asigurari prin intermediul paginii de internet http://clientcampion.ro precum si simpla vizitare a paginilor dedicate asigurarilor din acest site, implica acceptarea in totalitate si neconditionata a prezentului document denumit in continuare “Termeni si conditii incheiere asigurari”.
2.Definiţii
Asigurat - proprietarul sau utilizatorul unui vehicul sau unui tramvai a cărui răspundere civilă delictuală este preluată contractual de un asigurator RCA în baza contractului RCA valabil pentru prejudiciile produse terţelor persoane din accidente de vehicule/tramvaie;
Asigurator RCA - asigurator autorizat să practice asigurare RCA;
Contract RCA - contractul de asigurare de răspundere civilă auto obligatorie pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule şi de tramvaie, a cărui încheiere se constată prin poliţa de asigurare RCA, care atestă existenţa asigurării de răspundere civilă pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule; condiţiile contractuale pentru asigurarea RCA sunt stabilite de prezenta lege şi de reglementările Autorităţii de Supraveghere Financiară, denumită în continuare A.S.F., emise în aplicarea acesteia; forma şi conţinutul contractului RCA se stabilesc prin reglementări ale A.S.F.;
Calculatia - calcularea valorii primelor de asigurare in baza datelor furnizate de client;
Comanda - un document electronic ce intervine ca forma de comunicare intre Vanzator si Cumparator prin care Cumparatorul transmite Vanzatorului, prin intermediul Site-ului intentia sa de a achizitiona Bunuri si Servicii de pe Site sau intentia Cumparatorului de a achizitiona Bunuri si Servicii de pe Site transmisa telefonic Vanzatorului;
Cookies - folderele text pastrate de browserul utilizatorului pe hardul calculatorului, care pot fi utilizate de operatorii paginii de internet pentru recunoasterea utilizatorilor si pentru a adapta la acestia continutul afisat;
Document – prezentele Termene si Conditii
Daună - prejudiciul material rezultat în urma avarierii vehiculelor sau altor bunuri aparţinând persoanei prejudiciate, precum şi prejudicii ca urmare a vătămării integrităţii corporale sau decesului;
Date cu caracter personal: orice informatii referitoare la o persoana fizica identificata sau identificabila; o persoana identificabila este acea persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in mod particular cu referire la un numar de identificare ori la unul sau mai multi factori specifici identitatii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale.
Emitere sistem electronic - subscrierea contractului RCA simultan cu înregistrarea şi stocarea instantanee în sistemul informatic al asiguratorului RCA a datelor şi informaţiilor cuprinse în contractul RCA;
Newsletter – mijloc de informare periodic, exclusiv electronic, respectiv posta electronica (e-mail, SMS) asupra Bunurilor si Serviciilor si/sau a promotiilor desfasurate de Vanzator intr-o anumita perioada, fara niciun angajament din partea Vanzatorului cu referire la informatiile continute de acesta.
Proprietar/coproprietar al vehiculului - persoana fizică sau juridică înscrisă în documentele de identitate ale vehiculului sau în alte înscrisuri doveditoare ale dreptului de proprietate;
Tranzactie – incasarea sau rambursarea unei sume rezultata din vanzarea unui Bun si/sau Serviciu de catre Vanzator, Cumparatorului, prin utilizarea serviciilor procesatorului de carduri agreat de catre Vanzator, indiferent de modalitatea de livrare.
Utilizator - orice persoană juridica sau fizică, in varsta de cel putin 18 ani si cu capacitate deplina de exercitiu, care accesează site-ul http://clientcampion.ro in scopul plasării unei comenzi privind incheierea unei asigurari RCA sau in scop de informare in legatura cu asigurarile.

3.Emiterea si livrarea politei RCA

3.1 Polita de asigurare este incheiata in baza:
- datelor furnizate de catre dvs pentru corectitudinea carora sunteti direct raspunzator;
- cererii dvs de oferta;
- ofertei prezentata de societatea de asigurare;
- confirmarea comenzii de catre utilizator.
3.2 Lansarea comenzii pe site-ul http://clientcampion.ro reprezinta acceptul utilizatorului referitor la politica, termenii si conditiile Campion Broker de Asigurare si Reasigurare SRL privind comercializarea electronica.
3.3 Utilizatorul va completa cu informatiile inscrise in cartea de identitate a asiguratului, certificatul de inmatriculare si cartea de identitate a vehiculului toate campurile din formularul online pentru cererea de oferta iar pe baza informatiilor furnizate de dvs, sistemul efectueaza calculul primelor de asigurare de la societatile de asigurari partenere si il afiseaza in site.
3.4 Prin finalizarea comenzii utilizatorul isi exprima acceptul cu privire la :
-prelucrarea datelor cu caracter personal;
-cunoasterea si acceptarea tuturor prevederilor de utilizare a site-ului printr-o notificare insotita de oferta de asigurare si de incheiere la distanta a contractelor de asigurare ;
-emiterea contractului conform datelor furnizate si declara pe propria raspundere ca are calitatea de proprietar asupra vehiculului pentru care solicita preluarea in asigurare, ca datele si informatiile furnizate sunt reale la momentul completarii cererii si ca detine in original documentele doveditoare ale acestei calitati (Carte de Identitate Vehicul si Certificat de inmatriculare in original, daca este cazul, din care sa rezulte in clar inscrierea dreptului de proprietate).
-cuantumul primei de asigurare precum si a unor eventuale diferente de prima, rezultate ca urmare a corectarii politelor(acolo unde va fi cazul) pe care se obliga sa le achite.

3.5 Alocarea absoluta a comisionului se determina prin aplicarea procentului asupra primei de asigurare totala si acesta este inclus in prima totala.

3.6 Livrarea politei se va face in urmatoarele variante:

a) electronic-PDF-ul politei va putea fi descarcat si printat de dvs din aplicatia de emitere;

Mentionam ca incepand cu data de 01.07.2020 , societatile de asigurare din Romania utilizeaza politele RCA si Carte Verde tiparite pe hartie alba. Polita de asigurare se va printa pe orice hartie alba format A4, documentul pdf descarcat din aplicatie continand toate elementele de identificare necesare (serie, numar, semnatura si stampila). Inspectoratul General al Politei Rutiere – Directia Politei Rutiere, Inspectoratul General al Politei de Frontiera, Consiliul Birourilor precum si Autoritatea de Supraveghere Financiara au fost informate de catre BAAR cu privire la utilizarea politelor RCA pe coala alba-format A4.

b) prin intermediul asistentului in brokeraj al Campion Broker, cu care dvs colaborati,.Modalitatea efectiva de livrare fiind stabilita de comun acord cu acesta;

c) livrare la domiciliul/sediul indicat in polita de asigurare, prin curier, doar in situatia in care clientul nu este alocat in mod automat unui asistent in brokeraj aflat in relatie contractuala cu Campion.

Livrarea politei se va face gratuit în orice locaţie din ţară de la sediul central al Campion Broker in termen de 3 zile lucratoare de la data emiterii. Poliţele de asigurare comandate online şi transmise prin curier sunt sigilate şi asigurate pe parcursul transportului până la destinaţie. Constatarile referitoare la integritatea coletelor se vor face în prezenţa agentului curier. Orice reclamaţie ulterioară nu va fi luată în considerare.

Utilizatorul/Clientul isi asuma raspunderea pentru corectitudinea informatiilor furnizate in legatura cu incheierea politei de asigurare si intelege ca orice declaratie neadevarata poate duce la anularea/rezilierea politei de asigurare de catre compania de asigurare.

4.Drepturile si Obligatiile partilor |
4.1 Campion Broker de Asigurare si Reasigurare SRL

 • se obliga sa onoreze comenzile primite conform termenilor si conditiilor de emitere si livrare;
 • se obliga sa depuna toate eforturile necesare pentru protejarea paginii de internet si a informatiilor transmise prin utilizarea acesteia;
 • in cazul in care se solicita de asigurator, are dreptul de a solicita copii ale unor documente justificative;
 • are dreptul de a anula o comanda in cazul in care datele furnizate prin trimiterea formularului de comanda nu sunt corecte;
 • are dreptul sa anunte asiguratul cu privire la data expirarii contractului de asigurare printr-o notificare insotita de oferta de asigurare transmisa pe adresa de e-mail furnizata de client pentru obtinerea user-ului si a parolei de logare pe site-ul http://clientcampion.ro.

4.2 Utilizatorul

 • are obligatia sa citeasca integral toate documentele de informare puse la dispozitie;
 • accepta prima de asigurare afisata pe site si modalitatea de plata;
 • se obliga sa trimita orice document solicitat pentru emiterea politei de asigurare;
 • utilizatorul site-ului care plaseaza comanda trebuie sa aiba minim 18 ani;
 • are dreptul de a beneficia de riscurile acoperite prin polita de asigurare in conformitate cu legea si normele ASF care reglementeaza conditiile contractului RCA pe care le puteti accesa descarcand link-urile de lai jos :

  Legea 132/2017 (link)
  Norma ASF 20/2017 (link)

 • are dreptul de a solicita incetarea/ denuntarea / rezilierea contractului numai in conditiile prevazute in Legea 132/2017, respectiv:

Art. 7. - Contractul RCA încetează:
a) la data la care proprietarul vehiculului notifică asiguratorul RCA referitor la transmiterea dreptului de proprietate asupra vehiculului, însoţită de documente justificative;
b) la data la care vehiculul este radiat din circulaţie;
c) la împlinirea termenului stabilit în contractul RCA.
c) la împlinirea termenului stabilit în contractul RCA.

Art. 8. alin(1) Contractul RCA se desfiinţează de drept dacă:

a)riscul asigurat s-a produs sau producerea lui a devenit imposibilă înainte de a se naşte obligaţia asiguratorului RCA;
b) producerea riscului asigurat a devenit imposibilă după naşterea obligaţiei asiguratorului RCA.

Alin.(3) Asiguratul are obligaţia de a informa asiguratorul RCA despre încheierea altor contracte RCA cu alţi asiguratori RCA şi poate opta pentru menţinerea în vigoare a unui singur contract RCA. Dreptul de opţiune se exercită o singură dată pe perioada unui an calendaristic şi poate opta pentru rezilierea contractelor cu data de intrare în vigoare ulterioară primului contract RCA încheiat.

Potrivit art.5 alin(9) În situaţia în care informaţiile furnizate de asigurat nu sunt reale la momentul încheierii contractului RCA, prima de asigurare poate fi recalculată şi modificată de asiguratorul RCA după notificarea prealabilă a asiguratului. 
alin(10) În cazul prevăzut la alin. (9), dacă asiguratul nu îşi exprimă acordul cu privire la modificarea condiţiilor contractuale, acesta poate denunţa contractul RCA în termen de 20 de zile de la data primirii notificării.

5. Modalităţi de plată
Plata primei de asigurare se poate efectua numai cu cardul. La sfarsitul procesului de comanda o sa fiti redirectionat catre pagina securizata a procesatorului de plati.
Nici o informatie despre cardul dumnevoastra NU va fi stocata pe serverele noastre!

Procesatorul de plati online este MOBILPAY, un serviciu oferit de către NETOPIA SRL in colaborare cu Banca Comerciala Romana BCR fiind autorizat ca procesator de tranzacţii online cu carduri bancare.

Pentru plata prin card bancar nu se percepe niciun comision.


6. Politica de retur


Contractele de asigurare RCA nu pot fi returnate.
Potrivit art 7 din Legea 132/2017 contractul RCA inceteaza:

a) La data la care proprietarul vehiculului notifica asiguratorul RCA referitor la transmiterea dreptului de proprietate asupra vehiculului, insotita de documente justificative;

b) La data la care vehiculul este radiat din circulatie;

c) La implinirea termenului stabilit in contractul RCA.

Art. 8. alin (1) Contractul RCA se desfiinteaza de drept daca: a) Riscul asigurat s-a produs sau producerea lui a devenit imposibila inainte de a se naste obligatia asiguratorului RCA; b) Producerea riscului asigurat a devenit imposibila dupa nasterea obligatiei asiguratorului RCA. Art 8 alin.(2) In cazurile prevazute la alin. (1) si la art. 7 lit. a) si b), atunci cand asiguratul a platit integral sau in rate prima de asigurare, acesta este indreptatit sa o recupereze proportional cu perioada neexpirata a contractului RCA, daca nu s-au platit sau nu se datoreaza despagubiri pentru evenimente produse in perioada de valabilitate a asigurarii. In cazul in care asiguratorul RCA este ulterior obligat la plata unor despagubiri pentru evenimente acoperite prin contractul RCA, asiguratorul RCA este indreptatit sa recupereze de la asigurat prima de asigurare restituita acestuia, la cerere.
In cazul in care va incadrati intr-una din situatiile prevazute de lege si sunteti indreptatit sa recuperati prima de asigurare proportional cu perioada nexpirata a contractului RCA, este necesar sa va adresati cu o cerere la societatea de asigurare la care este incheiat contractul RCA.
În cazul asigurarilor obligatorii de raspundere civile pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule se aplica reglementarile specifice acestei asigurari.


7. Modificari

 • Prezenta sectiune,, Termeni si Conditii este in vigoare din data de 01.08.2020.
 • Campion Broker de Asigurare si Reasigurare SRL are dreptul la modificarea unilaterala a prevederilor acestui document fara o notificare prealabila, acestea fiind opozabile Clientilor/Utilizatorilor/ Cumparatorilor de la data afisarii in site.