Politica de confidentialitate

Politica de confidentialitate

INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
In conformitate cu Regulamentul general al Uniunii Europene privind protectia datelor (Regulamentul UE 2016/679, “GDPR”) prezenta informare are scopul de a prezenta modul în care colectăm, utilizăm, transferăm și protejăm datele dvs cu caracter personal atunci când interacționați cu noi în legătură cu produsele și serviciile noastre.
Ø Scopurile prelucrarii datelor cu caracter personal
Datele sunt prelucrate in scopuri legitime si determinate, in domeniul asigurarilor,pentru ofertarea produselor de asigurare, intermedierea incheierii contractelor de asigurare,efectuarea raportarilor catre autoritatile competente, combaterea spalarii banilor, marketing direct – in situatiile in care ne-ati furnizat consimtamantul pentru acesta si in baza unui temei legal (ex. consimtamantul, executarea contractului, indeplinirea unei obligatii legale etc.).
ØDestinatari ai datelor cu caracter personal
Pentru a va oferi serviciile noastre datele dvs vor fi transmise :
societatilor de asigurare partenere,
autoritatilor publice in vederea indeplinirii unor obligatii legale,
furnizorilor de servicii IT, de curierat, etc .
Ø Drepturile persoanelor vizate
Incepand cu data de 25.05.2018,a devenit aplicabil Regulamentul 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date-GDPR.
Drepturile conferite de acest Regulament sunt :
dreptul la informare;
dreptul de acces la date;
dreptul la rectificare;
dreptul la stergerea datelor;
dreptul la restrictionarea prelucrarii datelor;
dreptul la portabilitatea datelor; dreptul la opozitie;
dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale;
dreptul de a va adresa justitiei sau Autoritatii de Supraveghere Nationala a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal;
dreptul de a retrage consimtamantul privind marketingul direct.

Categoriile de date personale colectate
In scopul oferirii serviciilor noastre colectam si prelucram date cu caracter personal, respectiv:
date identificare si de contact (nume si prenume, CNP, domiciliu, telefon, adresa de e-mail, date ale bunului asigurat)
date financiare (ex. tranzactii, conturi bancare);
Ø Perioada de stocare a datelor

Perioada stocarii datelor, nu va depasi perioada necesara indeplinirii scopurilor in care sunt prelucrate datele, acestea urmand a fi pastrate pentru perioada de timp prevazuta de dispozitiile legale specifice in materie de asigurari si respectand durata legala de arhivare .In situatia in care contractul de asigurare face obiectul unui litigiu, datele vor fi stocate pana la solutionarea definitiva a acestuia.
Pentru exercitarea drepturilor sus mentionate sau pentru intrebari legate de prelucrarea datelor cu caracter personal va puteti adresa printr-o cerere scrisa, datata si semnata,transmisa :
prin e-mail dpo@campionbroker.ro
prin posta la adresa Ploiesti, str 1 Mai, nr.2, ap.2, judet Prahova


III. Sesizari. Petitii
SECTIUNEA “PETITII”
Eventuale reclamatii referitoare la functionarea site-ului si/sau referitoare la contractul de asigurare pot fi transmise in scris la adresa Campion Broker de Asigurare si Reasigurare SRL, Ploiesti, str 1 Mai nr.2, ap.2, judet Prahova sau la adresa de e-mail suportclienti@campionbroker.ro.
Reclamatia dvs trebuie sa contina cele putin urmatoarele informatii :
date despre utilizator/client/comparator(nume , prenume, telefon, adresa e-mail, adresa de corespondenta)
scurta descriere a situatiei reclamate
Reclamatia va fi solutionata in maxim 30 zile de la data primirii, iar in cazul in care raspunsul primit nu este multumitor pentru dvs va puteti adresa SAL FIN –entitate de solutionare alternativa a litigiilor, detalii despre modul de accesare regasind pe site-ul www.salfin.ro sectiunea solutionare litigii sau va puteti adresa cu o petitie Autoritatii de Supraveghere Financiara, detalii despre procedurile de solutionare regasiti pe site-ul ASF www.asfromania.ro. Toate aceste proceduri nu vor restrange dreptul dvs de a va adresa instantelor de judecata